Hvor ofte?

Du bør efterse dine vinduer/døre mindst et par gange om året, og vær her særlig opmærksom på evt. fyldinger og pladedøre. I pladedøre er det yderste finerlag kun 1,5 mm tykt, og det er vigtigt, at det ikke udtørrer, da det vil medføre, at fineren sprækker eller slår fra. Dette er ikke omfattet af garantien.

Udvendigt er genbehandling af karm/ramme almindeligvis påkrævet ca. hvert andet år. Oftere på udsatte steder, og indvendigt typisk sjældnere.

Hvordan?

Ved let matterede overflader, der blot trænger til en opfriskning, anbefales en let afslibning efterfulgt af afvaskning med vand tilsat ammoniak eller grundrens. Elementerne kan herefter males efter med vand- eller opløsningsmiddelsbaseret maling. Anvend samme farve som oprindeligt eller en tone lysere.

Ved overflader med blotlagt træ, harpiksgennemslag eller andre afvigelser anbefales en lidt grundigere behandling:

Start med en let slibning af overfladen efterfulgt af afvaskning med vand tilsat ammoniak eller grundrens. Sorte prikker/pletter kan afvaskes med vand tilsat klorin. Fjern dernæst løstsiddende maling og fjern evt. harpiks med en blød klud fugtet med en smule sprit. Skyl overfladen efter med vand.

Når overfladen er tør, grundes træoverfladen med det senere anvendte produkt. Efter tørring overmales elementerne 1-2 gange med vand- eller opløsningsmiddelsbaseret maling. Anvend samme farve som oprindeligt eller en tone lysere.

Følg i øvrigt vejledningen på det anvendte vedligeholdelsesprodukt.

Undgå:

  • Anvendelse af stærke rengøringsmidler, da de kan ødelægge overfladespændingen i evt. oliebehandlingsprodukt.
  • Brug af haveslange eller højtryksrenser til rengøringen, da dette kan resultere i utæthed.
  • At påføre olie eller maling på tætningslister, glasbånd, beslag m.m.